Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động? Khi nào người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động?

Khi NLĐ vi phạm NQLĐ thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

– Khiển trách;
– Gia hạn thời gian nâng bậc lương không quá 06 tháng hoặc cách chức;
– Sa thải.

Cần lưu ý, không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
Sa thải là hình thức kỷ luật lao động nặng nhất đối với NLĐ áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;
– NLĐ có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ;
– NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; hoặc

Tái phạm là trường hợp NLĐ lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định.
– NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
– Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.