Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Giới thiệu

Lãnh đạo Trung tâm

Phó giám đốc: TS. Đặng Hoàng Giang
Phó giám đốc: TS. Trần Công Chính

Đội ngũ nghiên cứu

PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh; chuyên ngành Kỹ thuật điện
TS. Lê Thị Nghệ; chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
TS. Phạm Minh Trí; chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
CN. Phạm Thị Minh Nguyệt, chuyên ngành Tài chính ngân hàng
KTS.Đặng Hoàng Phong, chuyên ngành Kiến trúc
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ

Tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng đề tài, dự án, CECODES mời các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà nghiên cứu chuyên ngành, các cán bộ quản lý tham gia, nhằm đảm bảo chất lượng khoa học và hiệu quả thực tiễn cao.