Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

SO SÁNH PAPI 2️016 với PAPI 2017

☘️ Không có tỉnh/thành phố nào trong toàn bộ 63 tỉnh/thành phố giảm sút so với kết quả năm 2016. Có bảy tỉnh/thành phố tăng điểm đáng kể. Điểm PAPI tổng hợp của Bạc Liêu, Quảng Ninh và Trà Vinh tăng nhiều nhất (trên 8% điểm), trong đó Bạc Liêu có mức gia tăng ấn tượng nhất năm 2017. Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và An Giang cũng tăng điểm đáng kể.

☘️ Khi so sánh kết quả của nhóm đạt điểm cao nhất năm 2016 với năm2017, 11 trong số 16 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất năm 2016 vẫn thuộc về nhóm này trong năm 2017: Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Bến Tre và Cần Thơ. Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp, thuộc về nhóm đạt điểm trung bình cao; Hưng Yên thuộc về nhóm đạt điểm trung bình thấp năm 2017.

☘️ Khi so sánh kết quả năm 2012 với 2017 (đều là năm thứ hai của hai nhiệm kỳ chính phủ 2011-2016, và 2016-2021), hai tỉnh An Giang và Trà Vinh đã đạt nhiều tiến bộ ở ba chỉ số nội dung ‘Công khai, minh bạch’, ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’, với mức gia tăng về điểm ước lượng trên 10% ở cả ba chỉ số sau 5 năm. Đây là ba chỉ số không có thay đổi về chỉ tiêu đánh giá kể từ năm 2011 đến 2017.

Trích báo cáo PAPI 2017.

Trích nguồn: https://www.facebook.com/papivn/