Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

Quản trị nhà nước

2011: UNDP, CECODES và Tạp chí Mặt Trận thuộc MTTQ Việt Nam đang triển khai dự án “Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh” trên 63 tỉnh thành của cả nước. Dự án phỏng vấn trên 12000 người dân và đánh giá chất lượng quản trị của chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm của người dân. Dự án là bước triển khai tiếp theo của PAPI 2010.

2010: UNDP, CECODES và Ban Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện khảo sát, đánh giá và xếp hạng chất lượng quản trị của chính quyền của 30 tỉnh thành trong cả nước, dựa trên trải nghiệm của người dân. Dự án “Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một trong những nghiên cứu quy mô nhất được tiến hành trong lĩnh vực này ở Việt Nam.

Xem thêm tại đây.

2009: CECODES và Ban Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc gia và một loạt các hội thảo khu vực (tại 3 miền Bắc, Trung, Nam) về chủ đề “Cải cách hành chính quốc gia/cấp tỉnh: Hiện trạng và những khuyến nghị” với sự tài trợ của UNDP Hà Nội. Tại các cuộc hội thảo các đại biểu đã tranh luận thẳng thắn về hiện trạng công cuộc cải cách hành chính (CCHC) và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những trở ngại và thực thi hiệu quả chương trình CCHC quốc gia của Việt Nam. Thu hút đựoc sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, đại diện các tổ chức XHDS và giới truyền thong, từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, các cuộc hội thảo trên đây đã trở thành những sự kiện quan trọng của quá trình thực thi Chương trình CCHC quốc gia.