Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

Một số hình ảnh thực địa của đoàn PAPI Cà Mau 2017

Cà Mau – tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam – tiến hành khảo sát PAPI 2017.

Hình ảnh được chia sẻ bởi chị Nguyễn Thu Hiền – Trưởng đoàn PAPI Cà Mau 2017