Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (với tên viết tắt tiếng Anh là PAPI) là công cụ giám sát thực thi chính sách thường niên. Chỉ số PAPI được thực hiện lặp lại qua nhiều năm, tập trung thu thập ý kiến của người dân trên phạm vi toàn quốc qua khảo sát xã hội học với quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Từ năm 2009 đến 2017, 103.059 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trên phạm toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp. Dữ liệu và thông tin thực chứng từ chỉ số PAPI cho thấy bức tranh thực tế về hiệu quả của các cấp chính quyền trong đáp ứng yêu cầu của người dân. Từ đó, chỉ số PAPI tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh, văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương; đồng thời, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân.[1]

Lễ Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017 sẽ diễn ra từ 8g-12g Thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018 tại Phòng Hội Nghị Grand Ballroom, Tầng Trệt, Khách Sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

Liên hệ đăng ký đại biểu: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Tel: 0984 886 599/ Email: contact@cecodes.org

Link đăng ký trực tuyến: https://goo.gl/forms/nJNlinZqdfUOxYTC2

[1] Trích Báo cáo PAPI 2017

PAPI 2017_Invitation_VIE_(Final)_AllParticipants