Tin Tức Hoạt Động Của Trung Tâm | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

Quản trị nhà nước

01:30 | 09-04-2017
2011: UNDP, CECODES và Tạp chí Mặt Trận thuộc MTTQ Việt Nam đang triển khai dự án "Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh" trên 63 tỉnh thành của cả nước. Dự án phỏng vấn trên 12000 người dân và đánh giá chất lượng quản trị của chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm của người dân. Dự án là bước triển khai tiếp theo của PAPI 2010. 2010: UNDP, CECODES và Ban Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện khảo sát, đánh giá và xếp hạng chất lượng quản trị của chính quyền của 30 tỉnh thành trong cả nước, dựa trên trải nghiệm của người dân. Dự án "Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một trong những nghiên cứu quy mô nhất được tiến hành trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Xem ... Xem ngay