Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

PAPI 2017 – TA CÒN TRẺ LÀ TA CỨ ĐI-PHẦN THI ẢNH

02:24 | 22-03-2018
MS02_HÃY GỌI ĐÓ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT Họ tên: Nguyễn Trọng Đức   MS02_Ảnh_PAPI-TA CÒN TRẺ LÀ TA CỨ ĐI Họ tên: Nguyễn Trọng Đức Hãy gọi đó là điều tuyệt vời nhất! Tôi vô tình biết đến PAPI qua trang mạng xã hội facebook và rồi đăng kí tham gia PAPI như một cái duyên. Nhớ lại hồi đăng kí, PAPI cho lựa chọn ba tỉnh để tham gia nhưng tôi chỉ chọn hai tỉnh, tỉnh thứ ba là điền lại của tỉnh trước đó. Tôi cũng không nghĩ sẽ được chọn để tham gia hành trình này vì nhiều lần vào xem tỉ lệ chọi của PAPI đều thấy sợ. Ngày tôi được gọi tham gia PAPI ở Lạng Sơn – tỉnh tôi không hề chọn, tôi vừa vui lại vừa sợ. Vui vì mình được tham gia chương trình, được làm điều mình thích nhưng nỗi sợ ... Readmore

Lãnh đạo Trung tâm

06:11 | 09-04-2017
Phó giám đốc: TS. Đặng Hoàng Giang Phó giám đốc: TS. Trần Công Chính Đội ngũ nghiên cứu PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh; chuyên ngành Kỹ thuật điện TS. Lê Thị Nghệ; chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp TS. Phạm Minh Trí; chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp CN. Phạm Thị Minh Nguyệt, chuyên ngành Tài chính ngân hàng KTS.Đặng Hoàng Phong, chuyên ngành Kiến trúc ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ Tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng đề tài, dự án, CECODES mời các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà nghiên cứu chuyên ngành, các cán bộ quản lý tham gia, nhằm đảm bảo chất lượng khoa học và hiệu quả thực tiễn cao. Readmore

Thành tựu đạt được

05:51 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói và ... Readmore

Tầm nhìn sứ mệnh

05:46 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói và ... Readmore

Lịch sử hình thành

05:41 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói và ... Readmore

Giới thiệu tổng quan

05:38 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói và ... Readmore