Tin trong nước | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Xã hội dân sự

12:24 | 09-04-2017
Năm 2005 – 2006, UNDP Hà Nội và SNV (Hà Lan) đã tài trợ Viện Những vấn đề phát triển VIDS (nhóm nòng cốt là tiền thân CECODES) thực hiện dự án “Một xã hội dân sự (XHDS) đang hình thành – Đánh giá ban đầu về XHDS ở Việt Nam”. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên phương pháp luận của CIVICUS, một liên minh các tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế có trụ sở tại Nam Phi, trong khuôn khổ một dự án toàn cầu đánh giá XHDS trên 50 nước. Phương pháp luận đánh giá XHDS của dự án dựa trên một hệ thống gồm 74 chỉ số, phân thành 4 trục của XHDS: Cấu trúc; Môi trường; Các giá trị; và Tác động. Dự án đã hoàn thành và được xem là một công trình nghiên cứu đầy đủ đầu tiên về XHDS ở Việt Nam, và đến nay vẫn được đánh giá là một ... Readmore