Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng |

News - events

Tin tức hoạt động của trung tâm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp ... 2011: UNDP, CECODES và Tạp chí Mặt Trận thuộc MTTQ Việt Nam đang triển khai dự án ...
Readmore

Tin tức quốc tế

2010-11: CECODES tham gia nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Dan ...
Readmore

Tin trong nước

Năm 2005 – 2006, UNDP Hà Nội và SNV (Hà Lan) đã tài trợ Viện Những vấn đề ...
Readmore

Tin tức khác

Trong năm 2009-2010, CECODES cùng với các tổ chức SRD và PACT với sự hỗ trợ và ...
Readmore