Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng |

Tin tức hoạt động của trung tâm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là bộ chỉ báo hữu dụng phản ánh năng lực, hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và cấp tỉnh và là công cụ đánh giá mức độ cải thiên của các cấp chính quyền qua thời gian. PAPI đã được thực hiện từ 2009 với 3 tỉnh được thí điểm khảo sát và được khảo sát trên 63 tỉnh thành cả nước năm 2011 đến nay. PAPI là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu ...
Readmore

Tin tức quốc tế

2010-11: CECODES tham gia nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Dan Mạch và Đại sứ quán Thụy Điển nghiên cứu về các loại hình, và mức độ tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên khảo sát định tính tại 5 tỉnh của quốc gia. Nghiên cứu cũng đưa gia những khuyến nghị nhằm giảm thiểu tham nhũng trong đất đai. Kết quả nghiên cứu được giới thiệu trong đối thoại chống tham nhũng giữa các nhà tài trợ và chính phủ Việt ...
Readmore

Tin trong nước

Năm 2005 – 2006, UNDP Hà Nội và SNV (Hà Lan) đã tài trợ Viện Những vấn đề phát triển VIDS (nhóm nòng cốt là tiền thân CECODES) thực hiện dự án “Một xã hội dân sự (XHDS) đang hình thành – Đánh giá ban đầu về XHDS ở Việt Nam”. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên phương pháp luận của CIVICUS, một liên minh các tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế có trụ sở tại Nam Phi, trong khuôn khổ một dự án toàn cầu đánh giá XHDS trên 50 nước. Phương pháp luận đánh giá XHDS ...
Readmore

Tin tức khác

Trong năm 2009-2010, CECODES cùng với các tổ chức SRD và PACT với sự hỗ trợ và khởi sự bởi tổ chức SNV (Hà Lan), đã tiến hành thành lập Trung tâm Tia sáng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Đây là một dự án thử nghiệm nằm trong khuôn khổ chương trình đa quốc gia của SNV nhằm tìm kiếm nhũng giải pháp cơ bản trong quá trình hình thành một thị trường phát triển năng lực. Tại Việt Nam, cách tiếp cận của nhóm chuyên gia là: nhận dạng; ươm tạo và đề ...
Readmore