Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức quốc tế

Minh Bạch

08:25 | 09-04-2017
2010-11: CECODES tham gia nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Dan Mạch và Đại sứ quán Thụy Điển nghiên cứu về các loại hình, và mức độ tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên khảo sát định tính tại 5 tỉnh của quốc gia. Nghiên cứu cũng đưa gia những khuyến nghị nhằm giảm thiểu tham nhũng trong đất đai. Kết quả nghiên cứu được giới thiệu trong đối thoại chống tham nhũng giữa các nhà tài trợ và chính phủ Việt Nam năm 2010. Xem thêm tại đây. 2010-2011: CECODES cộng tác cùng các tổ chức Hướng tới Minh bạch, DIAL và Live&Learn thực hiện khảo sát và nghiên cứu về tính Liêm chính trong thanh niên. Dự án điều tra hơn 1000 thanh niên và 500 người lớn tại 11 tỉnh trong cả nước. Nghiên cứu ... Readmore