Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức khác

Doanh nghiệp xã hội

Trong năm 2009-2010, CECODES cùng với các tổ chức SRD và PACT với sự hỗ trợ và khởi sự bởi tổ chức SNV (Hà Lan), đã tiến hành thành lập Trung tâm Tia sáng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Đây là một dự án thử nghiệm nằm trong khuôn khổ chương trình đa quốc gia của SNV nhằm tìm kiếm nhũng giải pháp cơ bản trong quá trình hình thành một thị trường phát triển năng lực. Tại Việt Nam, cách tiếp cận của nhóm chuyên gia là: nhận dạng; ươm tạo và đề xuất các giải pháp đổi mới ở cấp địa phương.

Xem thêm tại đây.