XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VÒI VĨNH, TRỤC LỢI CÁ NHÂN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BÌNH ĐỊNH | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin trong nước

XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VÒI VĨNH, TRỤC LỢI CÁ NHÂN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BÌNH ĐỊNH

Ngày 5 tháng 6 vừa qua, tỉnh Bình Định bàn giải pháp cải thiện sự hài lòng của người dân với hiệu quả hoạt động công vụ, nhằm cải thiện chỉ số #PAPIvn.

“Thời gian qua, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần cải thiện một số nội dung liên quan đến chỉ số PaPi của tỉnh. Tuy nhiên kết quả chung đạt được còn thấp, Bình Thuận xếp thứ 54/63 tỉnh, thành trên cả nước và thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất (nhóm 4). So với năm 2016, giảm 7 bậc, có 2/6 chỉ số nội dung có cải thiện điểm số gồm: “Công khai, minh bạch” và “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, 4/6 chỉ số nội dung giảm thứ hạng gồm “Tham gia của người dân ở cơ sở”, “Trách nhiệm giải trình với người dân”, “Thủ tục hành chính công” và “Cung cấp dịch vụ công”. Về chỉ số CCHC, năm 2017 tỉnh đạt 78,94/100 điểm, chỉ số chung đạt 78,94%, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành (tăng 3,19 điểm và giảm 10 bậc so năm 2016) thuộc nhóm 2.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các cấp, ngành rà soát, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, số điện thoại đường dây nóng, chuyên mục “Hỏi – Đáp”. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện đồng bộ, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc giải quyết thủ tục hành chính để vòi vĩnh, tạo kẻ hở để trục lợi cá nhân. Định kỳ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời ghi nhận phản ánh, kiến nghị, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.””

Nguồn: http://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/xu-ly-nghiem-hanh-vi-voi-vinh-truc-loi-ca-nhan-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-107924.html