THÂN QUEN BAO NHIÊU MỚI LÀ ĐỦ ĐỂ XIN VIỆC TRONG KHU VỰC CÔNG | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

THÂN QUEN BAO NHIÊU MỚI LÀ ĐỦ ĐỂ XIN VIỆC TRONG KHU VỰC CÔNG

Biểu đồ 1.5 cho thấy tỉ lệ người dân cho rằng cần có quan hệ với những người có chức, có quyền mới xin được việc làm trong cơ quan nhà nước ở cấp xã/phường thấp hơn năm 2016.

Những con số này cho thấy những nỗ lực kiểm soát tham nhũng gần đây ở cấp trung ương ít nhiều tác động tích cực tới cảm nhận của người dân về hiện trạng tham nhũng vặt ở địa phương.

Trích nguồn: https://www.facebook.com/papivn/