NHỮNG ĐỘNG LỰC NÀO THÚC ĐẨY PAPI TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN? | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

NHỮNG ĐỘNG LỰC NÀO THÚC ĐẨY PAPI TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN?

“PAPI đã và đang tạo ra những hiệu ứng quan trọng-một nguồn động lực to lớn để chương trình nghiên cứu tiếp tục phát triển. Cho tới nay, trong số 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, 61 tỉnh/thành phố đã chủ động hoặc tham gia tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo về kết quả chỉ số PAPI; và 51 tỉnh/thành phố đã ban hành kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết hoặc công văn
yêu cầu các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cải thiện hoặc chấn chỉnh hiệu quả công tác quản trị và hành chính công nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân. Riêng năm 2017 đã có tới 16 tỉnh/thành phố ban hành mới hoặc bổ sung các văn bản đó nhằm củng cố hoặc cải thiện sự hài lòng của người dân thông qua chỉ số PAPI trong năm tiếp theo hoặc hướng tới 2020. Vì vậy, chỉ số PAPI có vai trò là một trong những công cụ giúp xác định những tiến bộ đã đạt được, những điểm nghẽn cần xử lý trong quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách ở cấp trung ương.

Trong năm 2017, PAPI nhận được sự công nhận về chuyên môn và ủng hộ về tài chính to lớn. Đặc biệt, nhờ tài trợ của Chính phủ Thụy Sĩ đến tháng 11 năm 2017, từ Chính phủ Ai-len cho hoạt động trong năm 2018 và tài trợ mới của Chính phủ Úc cho
giai đoạn 2018-2021, chương trình nghiên cứu PAPI sẽ tiếp tục được thực hiện đến năm 2021″.

PAPI 2018 hứa hẹn sẽ là một thành công vang dội hơn, thúc đẩy mạnh mẽ những hiệu ứng quan trọng để cải thiện chất lượng Hành chính công ở Việt Nam trong các giai đoạn tới!

Trích nguồn: PAPI 2017.