DỮ LIỆU PAPI ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO? | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

DỮ LIỆU PAPI ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

14,097 người dân đã tham gia khảo sát PAPI 2017. Điều đó đồng nghĩa với một khối lượng dữ liệu quá vĩ đại và khổng lồ cần được lưu trữ và xử lí.

Các bạn PAPIers có bao giờ đặt ra câu hỏi: “Dữ liệu PAPI được thu thập như thế nào” không? Video dưới đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc của chúng mình đó. Nếu xem rồi mà thấy quan tâm, muốn được trở thành khảo sát viên của PAPI 2018 thì cùng lên dây cót chờ đón tin tuyển dụng của chúng mình vào thời gian tới nhé!

Nguồn: https://www.facebook.com/papivn/

https://www.facebook.com/papivn/videos/1854772431211257/?t=81