Tin tức hoạt động của trung tâm | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng - Part 3

Tin tức hoạt động của trung tâm

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG/PHÓ ĐOÀN PAPI 2017

02:24 | 01-06-2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là bộ chỉ báo hữu dụng phản ánh năng lực, hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và cấp tỉnh và là công cụ đánh giá mức độ cải thiên của các cấp chính quyền qua thời gian. PAPI đã được thực hiện từ 2009 với 3 tỉnh được thí điểm khảo sát và được khảo sát trên 63 tỉnh thành cả nước năm 2011 đến nay. PAPI là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (CRT-VFF). PAPI là ... Readmore

Quản trị nhà nước

08:30 | 09-04-2017
2011: UNDP, CECODES và Tạp chí Mặt Trận thuộc MTTQ Việt Nam đang triển khai dự án "Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh" trên 63 tỉnh thành của cả nước. Dự án phỏng vấn trên 12000 người dân và đánh giá chất lượng quản trị của chính quyền địa phương dựa trên trải nghiệm của người dân. Dự án là bước triển khai tiếp theo của PAPI 2010. 2010: UNDP, CECODES và Ban Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện khảo sát, đánh giá và xếp hạng chất lượng quản trị của chính quyền của 30 tỉnh thành trong cả nước, dựa trên trải nghiệm của người dân. Dự án "Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một trong những nghiên cứu quy mô nhất được tiến hành trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Xem thêm ... Readmore